top of page

CoCo Workshops

CoCo staat voor Counseling en Coaching. De workshops die Hulp bij Liefde biedt aan vrouwen werken met coachings-tools en counselings-methoden. Counseling is emotionele hulpverlening en coaching is een doelgericht proces om een ander te helpen leren en te ontwikkelen. Beiden bieden perspectief om situaties, gedrag, emoties en gevoelens of problemen te veranderen. Het helpt je, jouw wensen, om te zetten naar werkelijkheid. Daarbij kun je denken aan heling bij pijn en trauma. Of innerlijke rust en kracht, persoonlijk succes en verandering in een situatie, of juist persoonljk of relationeel.

WomenPact

 

Therapy workshops zijn workshops gericht op hulpvragen vanuit een specifiek thema. WomenPact werkt vanuit de volgende thema-onderwerpen:

  • Ongezonde, instabiele relaties;

  • Liefdesverdriet en rouwverwerking;

  • Leven met taboes;

  • Leven met geslachtziekten/soa's;

  • Negatieve ervaringen op het gebied van intimiteit en seksualiteit : aanranding, gedwongen prostitutie, seksueel geweld.

Er worden verschillende therapy tools en methods ingezet en je wordt begeleid door ervaren en gecertificeerde/gediplomeerde counselors&coaches. Zij worden geassisteerd door vrijwilligers die ook al 'over de streep' zijn gegaan ter support.

Het doel van WomenPact is je bewust te maken van en te confronteren met onverwerkte gevoelens en je te helpen deze te verdiepen en te verwerken. In geleidelijke stappen gedurende de dag werken we naar een punt van acceptatie, nieuwe inzichten en heling.

Jouw persoonlijke ervaringen zijn altijd en overal inspiratie- en krachtbonnen. Iedereen en ieders verhaal is een voorbeeld voor ieder mens en het waard om gedeeld te worden.

Het zijn je 'gifts of life'.

Om zover te komen is het soms nodig om nog bepaalde onverwerkte gevoelens of ongewenste emoties aan  te gaan en ze over de laatste streep te trekken.

*Overige methoden&tools die worden ingezet: kwantumfysica literatuur en documentaires, zoals o.a 'the living Matrix'2009, The Work of Byron Katie, American method challenge day.

Paar harten te houden

Self-reliant

Dynamic Diva Day

Een mooie workshop voor vrouwen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Voor jezelf opkomen is voor jou een emotioneel en stoeiend proces. Deze dynamische dag kan leiden tot intense, indrukwekkende zelfinzichten- en confrontaties. Op deze dag gaan we werken aan een positief zelfbeeld, een sterker zelfvertrouwen en leren we je voor je zelf op te komen in verschillende situaties. D.m.v rollenspellen, spiegelcoaching, the work van Byron Katie, mimiek-training, feedback en zelfreflectie-oefeningen, werk je aan je mindset en communicatiegedrag die jij straks kunt inzetten in de buitenwereld. Zoals op je werk bijvoorbeeld of binnen jouw persoonlijke relaties.

Dynamic Diva Day is er op gericht jezelf steviger in je schoenen te voelen staan tegenover mensen die voor jouw gevoel sterker overkomen in hun optreden dan jij. Het doel is dat je ter aller tijde bijvoorbeeld 'nee' kunt zeggen, zonder onzekerheid, schaamte of schuldgevoelens, maar vriendelijk, beheerst en doelgericht. Een positieve eigenwaarde zal je hierin helpen, het is een belangrijk onderdeel waar we aan gaan werken om daadwerkelijk veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

Dynamic Diva Day stimuleert je ook om jouw vermogen tot zelfreflectie te ontwikkelen. Begrijpen waar je valkuilen liggen, wat je blinde vlekken zijn en welke bijdragen jij zelf dagelijks levert en wilt leveren, zijn essentiële kennis- en krachtbronnen.

Jouw zelfreflectievermogen is namelijk de kern naar self-empowerment.

Kickboxen

Bloom

bottom of page